Ziektebeleid

Respectvol

Ruimtelijk

Individueel

Ziektebeleid

“Ik ben ziek! Mag ik nu naar Ot & Sien komen?”

Wij hanteren bij ziekte de richtlijnen van de GGD.

Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer een kind ziek is en opgehaald moet worden. We kijken bij de beoordeling hiervan altijd naar het welbevinden van het kind.

Wanneer een kind zich echt niet lekker voelt, dan vinden wij het beter als een kind thuis blijft.

Mocht het zijn dat een kind ziek word als het bij ons op de opvang is, nemen wij contact op met de ouders. Afhankelijk van hoe het met het kind gaat zullen we u verzoeken het kind eerder of direct op te halen.

Wij worden graag op de hoogte gesteld als een kind een zetpil heeft gehad. Als deze is uitgewerkt kan de koorts omhoogschieten en zou er een koortsstuip kunnen ontstaan. Dit willen we uiteraard voorkomen.

Bij koorts van 38,5°c en hoger zullen sowieso contact met de ouders opnemen.

Mocht het noodzakelijk zijn dat medicijnen bij ons worden gegeven, zal in overleg met pedagogisch medewerkster worden gekeken of dit mogelijk is. Zijn hier geen speciale handelingen voor nodig dan is dit geen probleem. Ouders dienen hiervoor een speciaal formulier, een medicijn verstrekking verklaring, te ondertekenen. Medicijnen mogen pas na invullen en ondertekenen van dit formulier gegeven worden. Het gebruik van medicijnen valt ten alle tijden onder de verantwoordelijkheid van ouders.

Het toedienen van zetpillen doen wij niet wanneer een kind koorts heeft en de oorzaak hiervan niet duidelijk is. Is de oorzaak wel bekend, zoals door een reactie op een inenting, dan kunnen we dit bij uitzondering in overleg doen. Er dient dan wel een medicijn verstrekking verklaring te worden getekend. Alleen bij een juist ingevuld en ondertekend formulier zal na telefonisch contact met de ouder, een zetpil worden toegediend.

Contact

 

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
  • Velden met een * zijn verplicht

Ot & Sien

Oosthavenkade 58 - 72
3134 NX Vlaardingen
Nederland

T: 010 4340349
T: 010 4351920
E: info@otensienkinderopvang.nl